خط مشی کیفیت

شرکت مبدل حرارتی نسیم نوین با استعانت از خداوند متعال با هدف تعالی مستمر نیروی انسانی ، ایمنی و بهداشت محیط کار و همکاری و همدلی نیروی متخصص اقدام به طراحی و ساخت انواع مبدهای حرارتی و ارایه خدمات مناسب فروش و پس از فروش مطابق با نیازهای مشتریان نموده است و ضمن تعهد به انطباق با قوانین و مقررات مربوطه و الزامات ذینفعان ، سیستم مدیریت یکپارچه بر مبنای استانداردهای بین المللی ISO/9001-2015 ، ISO/14001-2015، OHSAS/18001-2007 ، ISO/TS29001-2010 را سرلوحه راهبری سازمان قرار داده است که در راستای بهبود مستمر اثربخشی این سیستم متعهد به تحقق آرمانهای متعالی زیر می باشد :

  1. ایجاد اطمینان خاطر در ذینفعان و افزایش رضایت آنان
  2. ارایه محصولات با کیفیت ، مطابق با نیازمندیها
  3. افزایش میزان فروش و سهم بازار
  4. استفاده از تکنولوژی های نو در عرصه خدمات پس از فروش
  5. افزایش تنوع در محصولات تولیدی
  6. ارتقا آگاهی و توانمندسازی کارکنان در جهت توسعه پایدار
  7. پیشگیری از ایجاد آلودگی های زیست محیطی وبروز حوادث و بیماری های شغلی

تحقق هرچه نیکوتر این مهم تنها با همکاری و تلاش همه جانبه تمامی کارکنان این شرکت میسر و این مدیریت به نظارت براجرا و بازنگری سیستمها و تامین کلیه منابع لازم متعهد خواهد بود.