این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام پروندهٔ آن 340-front-Copy_opt.png است

۳۴۰

۳۵۰

۳۶۰

۴۶۰

مدل

SE

HE

SE

HE

SE

HE

SE

HE

تیپ

۳۵

۸۰

۴۲

۹۷

۴۷

۱۰۹

۷۲

۱۶۶

سطح حرارتی( ft2  )

۱۵۰

۱۸۰

۲۵۰

۳۰۰

دبی (Lit/min)

۴۰

۵۵

۵۲

۷۴

۶۸

۹۶

۱۰۷

۱۳۶

Kw

توان حرارتی

۱۳۹۰۰۰

۱۸۸۰۰۰

۱۷۹۰۰۰

۲۵۳۰۰۰

۲۳۲۰۰۰

۳۲۸۰۰۰

۳۶۷۰۰۰

۴۶۷۰۰۰

Btu/hr

تیپ Efficiency (SE) : این تیپ محصولات ، براساس محاسبات استاندارد ساخته شده و بهینه سازی های مرسوم درآن لحاظ شده است. این مبدلها نسبت به سری HE اقتصادی تر هستند.

تیپ High Efficiency (HE) : محصولات نسیم مبدل با این تیپ به دلیل استفاده از لوله های فین دار که بسته به نوع سفارش مشتری دارای مشخصات متفاوتی هستند، از راندمان و توان حرارتی بالاتری نسبت به تیپ SE برخوردارهستند.

  • محصولات نسیم مبدل به دو صورت باندل تیوب ثابت ( فیکس) و کشویی (جداشونده) قابل ساخت می باشند.

تمامی محصولات نسیم مبدل براساس سفارش مشتری، دارای قابلیت ساخت با جنسهای زیر می باشند :

  • کربن استیل Carbon Steel /
  • استنلس استیل ( Stainless Steel) /  
  • فولاد داپلکس (Duplex Steel) / 
  • آلیاژهای خاص (Special Alloys (825 and 625))
  • مس (Copper) / 
  • برنج (Brass) / 
  • تیتانیوم (Titanium

کاپرنیکل

F

mm

A

mm

D

mm

E

in

C

mm

O1

in

B

in

L1

mm

طول کل L

mm

تیپ

مدل

۱۹۰

۱۴۰

۲۸۰

۱ ¼

۱۴۱

۸

۲

۶۰۰

۸۷۰

SE/HE

۳۴۰

۱۹۰

۱۴۰

۲۸۰

۱ ¼

۱۴۱

۸

۲

۷۵۰

۱۰۶۰

۳۵۰

۱۹۰

۱۴۰

۲۸۰

۱ ¼

۱۴۱

۸

۲

۸۵۰

۱۱۶۰

۳۶۰

۱۹۰

۱۴۰

۲۸۰

۱ ¼

۱۴۱

۸

۲

۱۳۵۰

۱۶۱۰

۴۶۰