گرمایش، تهویه مطبوع و تبرید با به اختصار HVAC&R تکنولوژی فراهم آوردن آسایش و محیط نگهداری در فضای داخلی ساختمان یا خودرو است. تاسیسات HVAC&R بخش مهمی از تاسیسات در خانه ها، بیمارستان ها، مجتمع های ورزشی، مجتمع های تجاری، اداری و صنعتی کوچک تا بزرگ، کشتی ها و سکو های دریایی و … است که  شرایط ایمن و سالم ساختمان را با تنظیم دما و رطوبت فراهم می کند.مبدل های حرارتی نقشی اساسی در تأسیسات HVAC&R ایفا می کنند؛ کاربرد هایی از قبیل گرمایش آب گرم مصرفی در پکیج و موتورخانه، اواپراتور و کندانسور در چیلر ها، زون بندی های سرمایشی و گرمایشی، بانک یخ یا آیس بانک و … .انتخاب و طراحی صحیح و بهینه مبدل حرارتی برای هر کاربرد امری ضروری در جهت برآورده سازی نیاز های عملکردی و بهینه سازی مصرف انرژی در سیستم های تأسیسات و تهویه مطبوع است.

استفاده از مبدل های حرارتی پوسته و لوله در چیلرهای تراکمی جهت خنک سازی آب و هوا ، بسیار متداول است . همچنین برای ایجاد زون های حرارتی نیز از این نوع مبدل ها استفاده می گردد.

در سیستم های تهویه مطبوع برج ها یا آسمان خراش ها، هد استاتیکی آب فشاری را ایجاد می کند که از حد تحمل کندانسور چیلر، یونیت های تهویه مطبوع، لوله ها، ولو ها، پمپ و … بیشتر است. در این حالت به منظور حفظ فشار در یک حد قابل قبول، با استفاده از یک مبدل حرارتی مدار به دو قسمت تقسیم می شود.بسته به ارتفاع برج ممکن است از چندین مبدل حرارتی به عنوان تقسیم کننده فشار استفاده شود. در سیستم های سرمایش هدر نرفتن سرما بسیار حائز اهمیت است. اپروچ نزدیک (Close approach) یا دمای اپروچ پایین که یکی از ویژگی های بارز مبدل های حرارتی نسیم مبدل است و به این معناست که عملا تمامی سرما با کمترین تلفات به طبقات بالایی منتقل می شود.