اواپراتور و کندانسور

کندانسورها  اواپراتورهای آبی نسیم مبدل از ظرفیتهای پایین 5 تن تا 200 تن تبرید جهت سیستم های تراکمی تک مداره و دو مداره طراحی و ساخته می گردد. این مجموعه محصولات از طول 1000 متر تا طول 3000 متر بر اساس سفارش مشتریان گرامی  و براساس تعداد مورد نیاز قابل عرضه خواهد بود.

تمامی این محصولات با بهترین متریال مس و کربن استیل و 100% تست شده خواهد بود و می تواند براساس خواسته مشتریان و نیز با مشاوره فنی کارشناسان نسیم مبدل، با متریال استنلس استیل نیز عرضه گردد.