چشم انداز

چشم انداز ما تبدیل شدن به رهبر بازار درحوزه طراحی و ساخت مبدلهای حرارتی و قرارگرفتن در جمع سه صادرکننده برتر کشور ایران، می‌باشد.

ماموریت

اساسی ترین مأموريت شرکت مبدل حرارتی نسیم نوین، ارائه بهترين پيشنهادات و راه حل های فنی و مهندسی به مشتریان در خصوص تولید و تامین مبدلهای حرارتی مورد نیاز و ارتباط موثر با ایشان در ارائه خدمات پس از فروش می باشد.