بازرگانی و صادرات

با اجرایی شدن سیاستهای صادراتی دولت جمهوری اسلامی ایران مبنی برحمایت از صادرات محصولات ایرانی به خارج از کشور، نسیم مبدل نیزدرسال 84 به جرگه صادرکنندگان مبدلهای حرارتی  پیوست . این شرکت  محصولات خود را به کشورهای ترکیه، افغانستان، ترکمنستان، آذربایجان و تاجیکستان  ارسال نموده که این روند تاکنون نیز ادامه داشته است.

این شرکت همچنین آمادگی دارد تا بعنوان OEM ( تامین کننده قطعات جانبی دستگاههای صنعتی ) با سازندگان ایرانی که قصد صادرات به کشورهای خارجی را دارند همکاری نماید.