نسیم مبدل همواره در تلاش بوده است تا به منظور  پاسخگویی به نیازهای متنوع صنایع،  دانش فنی و فعالیتهای تحقیق و توسعه را در اولویت برنامه های توسعه خود قرار دهد . این شرکت با همگام سازی تکنولوژی ساخت و تجهیزات تست با پیشرفت های روز دنیا وهمچنین ارایه  آموزشهای لازم به پرسنل خود، توانسته است  سطوح کیفی محصولات را ارتقا دهد.