مبدلهای حرارتی پوسته و لوله در بخش های مختلف فرآیندهای شیمیایی مورد استفاده قرار داده می شود. به طور معمول از مبدل ها جهت گرم کردن یا خنک کردن سیالات یوتیلیتی که مورد استفاده فرایند هستند، استفاده می شود.

برخی از کاربردهای مبدل حرارتی در صنایع و فرآیندهای شیمیایی عبارتند از :

۱ . خنک کاری و گرم کردن اسیدها و محلول ها

۲ . خنک کاری و گرم نمودن سیالات در فشارها و دماهای بسیار زیاد

۳ . خنک کاری محصولات با ویسکوزیته بالا (شیرابه)

۴ . مرطوب کردن و میعان حلال ها

۵ . خنک کاری و گرما دهی به محصولات شیمیایی قابل پمپاژ

۶ . خنک کاری مدارات آب

۷ . تولید بخار

۸ . پیش گرم کردن

۹ . تقطیر بخارهای خروجی و مخلوط های چند ماده ای

۱۰ . مدارات اکونومایزر

۱۱ . مدارات ایمنی برای جلوگیری از آلاینده ها و ناخالصی ها

۱۲ . سیستم های تبخیر کننده آب و محلول های هدر رفته

۱۳ . بازیافت انرژی

۱۴ . اتوکلاو و راکتور

۱۵ . به عنوان Inter cooler و

After cooler۱۶ .  به عنوان کندانسور و اواپراتور