۶۰۱

۶۰۲

۲۶۰

مدل

SE

HE

SE

HE

SE

HE

تیپ

۱۳

۲۲

۱۶

۲۷

۲۵

۴۳

سطح حرارتی ft2

۷۵

۹۰

۱۲۰

دبی (Lit/min)

۱۳

۱۵

۱۹

۲۰

۳۴

۳۸

Kw

توان حرارتی

۴۶۰۰۰

۵۲۰۰۰

۶۵۰۰۰

۶۸۰۰۰

۱۱۶۰۰۰

۱۳۱۰۰۰

Btu/hr

تیپ Standard Efficiency (SE) : این تیپ محصولات ، براساس محاسبات استاندارد ساخته شده و بهینه سازی های مرسوم درآن لحاظ شده است. این مبدلها نسبت به سری HE اقتصادی تر هستند.

تیپ High Efficiency (HE) : محصولات نسیم مبدل با این تیپ به دلیل استفاده از لوله های فین دار که بسته به نوع سفارش مشتری دارای مشخصات متفاوتی هستند، از راندمان و توان حرارتی بالاتری نسبت به تیپ SE برخوردارهستند.

  • محصولات نسیم مبدل به دو صورت باندل تیوب ثابت ( فیکس) و کشویی (جداشونده) قابل ساخت می باشند.

تمامی محصولات نسیم مبدل براساس سفارش مشتری، دارای قابلیت ساخت با جنسهای زیر می باشند :

  • کربن استیل Carbon Steel /
  • استنلس استیل ( Stainless Steel) /  
  • فولاد داپلکس (Duplex Steel) / 
  • آلیاژهای خاص (Special Alloys (825 and 625))
  • مس (Copper) / 
  • برنج (Brass) / 
  • تیتانیوم (Titanium)
  • کاپرنیکل

 

F

mm

A

mm

D

mm

E

in

C

mm

O1

in

B

in

L1

mm

طول کل L

mm

تیپ

مدل

۱۶۳

۱۱۵

۲۳۰

۱

۶۸

۶

۱ ¼

۳۸۰

۶۰۰

SE/HE

۶۰۱

۱۶۳

۱۱۵

۲۳۰

۱

۶۸

۶

۱ ¼

۴۷۰

۷۰۰

۶۰۲

۱۶۳

۱۱۵

۲۳۰

۱

۶۸

۶

۱ ¼

۷۵۰

۱۰۰۰

۲۶۰